pic-4

กอล์ฟชมรม 5000 สนามที่ 3 ของปีนี้

สนามประลองฝีมือผู้มีวิทยายุทธสูงสนามที่ 3 Royal Golf Club ลาดกระบัง ผ่านพ้นไปเมื่อวันพุทธที่ 23 กรกฏาคมที่ผ่านมา มีสมาชิกของชมรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 41 ท่าน สนุกสนานกันไปตามภาวการณ์ปรองดอง เล่นจบบางท่านเสียใจเพราะเสียมาก บางท่านดีใจเพราะกินเพื่อนเยอะ สนาม Royal Golf เป็นสนามที่สนุกมาก แค่ตีแท่นขาวก็มันแล้วครับ สนามไม่ยาวมากแต่อุปสรรคครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ทราย ลม และราฟข้างแฟร์เวย์